V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu TU

 

 

Odstúpenie je potrebné nahlásiť cez reklamačný formulár, kde Vám bude pridelené číslo a zaslané dalšie inštrukcie.

 

 

 

 

V prípade že chce výrobok vrátiť firma ( nakup na IČO) musí Vám to schváliť predávajúci. Pred odoslaním kontaktujte nás emailom a požiadajte o možnosť vrátenia tovaru. Po schválení môžeťe výrobok vrátiť.

 

 DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM